bayi

Seorang istri hamil tua berkata kepada suami yang buruk rupa : “Celaka kamu, sekiranya mendapati anakku menyerupaimu!!”

Suaminya menjawab dengan segera : “Justru celaka kamu, sekiranya si anak menyerupai orang lain”

Ahlal Ibtisaamaat