Ali radhiyallahu ‘anhu berkata:

“Ada dua hal yang membuat aman dari azab Allah di dunia; salah satu dari keduanya telah diangkat dan salah satunya masih bersama kalian, maka peganglah ia selalu. Adapun yang telah diangkat adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Adapun yang masih tetap bersama kalian adalah al-Istighfar. Allah Ta’ala berfirman: “Tidaklah Allah mengazab mereka sedangkan engkau (wahai Muhammad) bersama mereka” , “Dan tidaklah Allah mengazab mereka sedangkan mereka dalam keadaan beristighfar (memohon ampunan).””

[Kitab Faraid al-Kalam Lil Khulafa al Kiram, hal 321]