Seorang pelanggan sebuah restoran berkata kepada seorang pelayan di restoran tersebut:

”Engkau cuma menghidangkan untukku satu potong daging, padahal tertulis di daftar menu dua potong daging.”

Si pelayan menjawab:

”Maaf tuan, tunggu sebentar aku akan memotongnya untuk anda agar menjadi dua potong daging.”