6721359Dengan daya pikir yang cepat, lisan yang fasih. Akal yang rajih, hati yang bersih, jiwa yang jernih, iman yang mendalam, kedekatan dengan al-Amin Rasulullah dan pengalaman hidup yang panjang, lahirlah dari mulutnya kata-kata mutiara hikmah yang di antaranya:

1. Shalat malam adalah nur (cahaya) seorang Mukmin.

2. Kebaikan agama dari sikap wara` dan kerusakannya dari sifat tamak.

3. Sungguh beruntung siapa yang beramal dengan ilmunya.

4. Peluang lewat seperti awan.

5. Kenyang membuat hati keras.

6. Kemuliaan dengan keutamaan dan adab bukan dengan asal usul dan nasab.

7. Kemuliaan akhlak lebih indah daripada kecantikan wajah.

8. Keluasan akhlak adalah kelapangan rizki.

9. Perbuatan baik adalah harta kekayaan terbaik.

10. Tidak ada kemuliaan bersama keburukan akhlak.

11. Tidak ada ketenangan bagi pendengki.

12. Pendengki memusuhi orang yang tidak bersalah terhadapnya.

13. Celaka bagi pembangkang, azab Allah yang Maha Bijaksana menantinya.

14. Barangsiapa menghunus pedang pembangkangan, dia akan mati dengannya.

15. Akhir dari pelaku kezhaliman adalah penyesalan. Wallahu a’lam.