Imam Asy-Syafi’i rahimahullah berkata:

“Semua yang dihukumi oleh Rasulullah, maka semua itu bersumber dari apa yang beliau pahami dari Al-Qur’an.”

(Muqaddimah Ushul Tafsir Ibnu Taimiah)