Al-Hasan rahimahullah berkata:

Empat perkara yang mana jika terkumpul pada seseorang, sungguh ia adalah seorang yang sempurna; dan barangsiapa yang mempunyai salah satu darinya, maka dia adalah seorang yang baik di antara kaumnya: Yaitu agama yang menuntunnya (kepada kebaikan -red), akal yang mencegahnya (dari kejelekan-red), keturunan yang membentenginya (dari kehinaan-red) dan rasa malu yang mengendalikannya (dari kekejian-red).

[al-Adab asy-Syar’iyah, 2/219]