jangan-sombongIbnul Mubarak  rahimahullah berkata: “Barangsiapa yang meremehkan ulama, maka ia akan kehilangan akhiratnya. Barangsiapa yang meremehkan para pemimpin, maka ia akan kehilangan dunianya. Barangsiapa yang meremehkan saudaranya, maka ia akan kehilangan kewibawaannya”. (Adabul ‘Asyrah Wa Dzikri As-Shuhbah Wal Ikhwah, Abu Barakat Al-Ghazi)