2Diriwayatkan dari Abu Marwazi, ia berkata: “Aku pernah bertanya kepada Ibnul Mubarak tentang kesombongan, dia menjawab: “Kesombongan adalah jika engkau menganggap rendah apa yang ada pada orang lain. Aku bertanya lagi tentang sifat ujub, dia menjawab: “Jika kamu memadang terhadap apa yang engkau miliki tidak dimiliki orang lain”.

[Kitab Min A’lami Salaf pdf, hal. 29, Syaikh Ahmad Farid. Lihat http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4290561/43/ddd85.pdf]