Seorang anak kecil mendatangi seorang pedagang buah dan berkata: “Apakah engkau mempunyai jeruk, pisang dan apel?”

Dengan tersenyum pedagang itu menjawab: “Ya, tentu aku punya”, sambil berharap anak itu membeli buah-buahan tersebut darinya.

Lalu anak itu berkata: “Kami juga punya, lho!!”