Seorang suami berkata kepada isterinya:”Jika temanku Kamal menghubungiku lewat telepon, maka beritahu dia kalau aka ada di kantor.” Si isteri menjawab:”Jka ia tidak menghubungi, apa yang harus aku katakan kepadanya?” (Ahlaa Ibtisaamat)