kelapanganRasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Beberapa Malaikat bertemu dengan ruh seseorang sebelum kalian, lalu mereka bertanya, ‘Apakah kamu pernah berbuat baik? ‘ Dia menjawab, ‘Tidak.’ Mereka berkata, ‘Cobalah kamu ingat-ingat! ‘ dia menjawab, ‘Memang dulunya saya pernah memberikan piutang kepada orang-orang, lantas saya perintahkan kepada pelayan-pelayanku agar memberikan tangguh kepada orang yang kesusahan, serta memberikan kelonggaran kepada berkecukupan’. Beliau melanjutkan: “Lantas Allah Azza wa jalla berfirman (kepada malaikatnya): ‘Berilah kelapangan kepadanya“.

(HR. Muslim, Kitab : Pengairan, Bab : Keutamaan memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, No. Hadist : 2917)