Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya sesuatu yang paling banyak memasukan (manusia) kedalam surga, maka beliau bersabda: “Takwa dan akhlak yang mulia”,kemudian beliau ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menjerumuskan manusia kedalam neraka, maka beliau menjawab: “Mulut dan kemaluan”. (HR. At-Tirmidzi: 4/363)