Seorang pelanggan sebuah rumah makan berkata kepada pelayan rumah makan tersebut:”Setiap aku makan di rumah makan anda, aku mendapati rambut di piringku.” Si pelayan berkata:”Tenang saja tuan, itu adalah rambut terakhir di kepalaku.” (Ahlaa Ibtisaamat)