MemberiRasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang diberi suatu pemberian kemudian ia mempunyai sesuatu, hendaklah ia balas memberi (dengan sesuatu itu), jika ia tidak mempunyai sesuatu (yang bisa ia berikan) hendaklah ia memujinya (pemberi). Siapa yang memujinya (si pemberi) berarti ia telah bersyukur, dan siapa yang menutupinya maka ia telah mengkufurinya (nikmat).”

 (HR. Abu Daud,Kitab : Adab, Bab : Berterima kasih dalam kebaikan, No. Hadist : 4179)