Al-Qurasyi telah menceritakan kepada kami, ia berkata: “Seorang wanita menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallambertanya kepadanya: “Siapa suamimu?”

Maka wanita itu menyebutkan namanya. maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Apakah yang kedua matanya berwarna putih”.

Maka wanita itu pun pulang, (sesampainya ia di rumah), ia memandangi suaminya, (sang suami menjadi heran) dan bertanya: “Ada apa denganmu?”

Wanita itu menjawab: “Rasulullah berkata (kepadaku): “Suamimu sifulan?”, aku menjawab: “Ya”, lalu belia berkata: “Yang kedua matanya berwarna putih?”

Suaminya berkata: “Bukankah warna putih di mataku lebih banyak dari pada warna hitam”.

[Sumber: Ahla Hikayat Min Kitab al-Adzkiyaa Pdf, hal. 4, Ibnul Jauzi. Lihat http://www.4shared.com/office/DXMGxQDL/______.html]