Bisyr bin al-Harits berkata:

”Tidak bertakwa kepada Allah orang yang menyukai ketenaran.”