tabir_mimpiRasulullah bersabda, “Aku melihat dalam mimpi diikuti oleh kambing hitam yang diikuti oleh kambing abu-abu.” Maka Abu Bakar berkata, “Rasulullah, itu adalah orang-orang Arab yang diikuti oleh orang-orang Ajam.” Nabi menjawab, “Begitulah malaikat menakwilkannya.”

Aisyah berkata kepada Abu Bakar, “Aku bermimpi tiga rembulan jatuh di pangkuanku.” Abu Bakar menjawab, “Bila mimpimu benar maka di rumahmu akan dimakamkan tiga orang terbaik dari penduduk bumi.” Manakala Nabi dimakamkan di rumah Aisyah, Abu Bakar berkata, “Ini adalah satu dari tiga rembulan dan dia yang terbaik.”

Seorang laki-laki berkata kepada Abu Bakar, “Aku bermimpi kencing darah.” Abu Bakar menjawab, “Mungkin kamu menggauli istrimu yang sedang haid, tinggalkan dan jangan lakukan.”

Seorang laki-laki berkata kepada Abu Bakar, “Aku bermimpi berkawan dengan musang.” Abu Bakar menjawab, “Kamu pendusta, bertakwalah kepada Allah dan berhentilah.”

Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, “Aku bermimpi, aku dan kamu naik tangga, aku mendahului dua anak tangga setengah.” Abu Bakar menjawab, “Rasulullah, Allah mewafatkanmu lalu aku hidup sesudahmu dua tahun setengah.”

Bahjatul Majalis, al-Hafizh Ibnu Abdul Bar.