RASULULLAH shallallahu ‘alahi wasallam TELAH MENJELASKAN PULA SELURUH AGAMA

Pembaca yang budiman.
Apabila Saudara telah mengakui dan manyakini akan hal-hal di atas, maka apakah masih ada sesuatu hal tentang agama yang dapat mendekatkan kepada Allah yang belum dijelas-kan oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alahi wasallam, hingga beliau wafat?

Tentu tidak, Nabi shallallahu ‘alahi wasallam telah menerangkan segala sesuatu berkenaan dengan agama, baik melalui perkataan, perbuatan atau persetujuan beliau. Beliau shallallahu ‘alahi wasallam telah menerangkanya langsung dari insiatif beliau atau sebagai jawaban atas pertanyaan. Kadangkala, dengan kehendak Allah, ada seorang Badui datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam untuk bertanya tentang sesuatu hal mengenai agama, sementera para sahabat yang selalu menyertai Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam tidak menanyakan hal tersebut. Karena itu para sahabat merasa senang apabila ada seorang Badui datang untuk bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alahi wasallam.

Sebagai bukti bahwa Nabi shallallahu ‘alahi wasallam telah menjelaskan segala apa yang diperlukan manusia di dalam ibadah, mu’amalah dan kehidupan mereka, yaitu firman Allah subhanahu wata’aala,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu ni’mat-Ku dan telah Kuridhahi Islam itu jadi agama bagimu.” (al Maidah: 3)