RISALAH NABI MUHAMMAD

Wahai kaum Muslimin! Allah mengutus Nabi-Nya, Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang haq sehingga dengan itu beliau membedakan antara yang haq dan bathil, petunjuk dan kesesatan, jalan surga dan jalan neraka, wali-wali-Nya dan musuh-musuh-Nya, antara yang ma’ruf dan yang munkar, yang baik dan jelek serta yang halal dan yang haram. Yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya sedangkan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya. Tiada jalan bagi seorangpun dari bangsa manusia dan jin menuju keridhaan Allah, mendapatkan kemuliaan dari-Nya serta rahmat-Nya kecuali dengan beriman kepada Muhammad dan mengikutinya.

Oleh karena itu, wajib bagi semua manusia untuk mengikutinya dan menyerahkan vonis hukum kepadanya dalam seluruh masalah agama, baik yang zhahir maupun yang bathin, dalam syari’at-syari’at Islam dan dalam mengetahui hakikat-hakikat iman. Tidak seorang pun yang boleh berpaling dari risalah yang telah dibawa oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk kemudian menyimpang darinya.