SERUAN!

Wahai para ulama! Wahai para da’i! Wahai para ulil amri! Berlemah lembut dan kasihanilah orang-orang awam serta selamatkanlah mereka, sesungguhnya Allah Subhaanahu Wata’aala, Tuhan kalian, cemburu bagi diri-Nya, terhadap larangan-larangan-Nya dan terhadap hak-Nya dan pentauhidan kepada-Nya.