Seseorang berkata kepada anaknya yang mana keduanya sedang berada di depan hutan yang sangat lebat pepohonannya : ‘apakah engkau melihat hutan yang lebat ini anakku…?’

Anaknya menjawab: ‘bagaimana mungkin saya melihatnya Baa..!?, pepohonan yang lebat ini menghalangiku untuk melihat hutannya..’