KITAB KURBAN

1. Disyariatkan untuk keluarga setiap rumah.

2. Sekurang-kurangnya seekor kambing.

3. Waktunya setelah shalat idul adha sampai akhir hari tasyriq.

4. Yang paling utama adalah yang paling gemuk.

5. Tidak boleh dijadikan kurban:
A. Kambing yang belum berumur setengah tahun.
B. Yang buta.
C. Yang sakit.
D. Yang pincang.
E. Yang terlalu kurus.
F. Hilang sebagian tanduk dan telinganya.

6. Mensedekahkan sebagian dari daging kurban, memakan sebagiannya dan menyimpannya.

7. Menyembelihnya di tempat shalat lebih utama.

8. Orang yang akan berkurban tidak boleh memotong rambutnya dan kukunya setelah masuk bulan Dzulhijjah hingga menyembelih kurbannya.

Bab Walimah

Walimah adalah makanan yang dibuat ketika resepsi pernikahan (Nihayah). Imam An-Nawawi dalam Tahrir Alfaz at-Tanbih, hal. 258 berkata, “Walimah diambil dari kata al-walam yang berarti berkumpul, karena kedua suami istri berkumpul.” Sahabat kami dan lainnya berkata, “Jamuan ada delapan macam; walimah pada waktu resepsi pernikahan, kharas pada waktu melahirkan, i’zar pada waktu khitan, wakirah setelah selesai membuat bangunan, naqi’ah karena tiba dari perjalanan, aqiqah pada hari ketujuh dari kelahiran anak, wadhihah makanan ketika terjadi musibah dan ma’dabah makanan yang disiapakan untuk jamuan tanpa sebab. (saduran).

9. Walimah adalah disyariatkan.

10. Wajib memenuhi undangannya.

11. Dikedepankan:
A. Orang yang lebih dahulu diundang.
B. Kemudian orang yang lebih dekat pintunya (tetangga dekat).

12. Tidak boleh menghadirinya apabila terdapat maksiat di dalamnya.

Pasal Hukum Aqiqah

13. Aqiqah hukumnya adalah sunnah.

14. Aqiqah terdiri dari:
A. Dua ekor kambing untuk anak laki-laki.
B. Satu ekor kambing untuk anak perempuan.

15. Disembelih pada hari ketujuh dari kelahiran anak.

16. Dirangkaikan dengan:
A. Memberikan nama kepada anak.
B. Mencukur rambutnya.
C. Mensedekahkannya dengan seberat emas atau perak.