Oleh: Ust. Izzudi Karimi, Lc

Tanya:

Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,

Saya Hamba Allah Subhanahu waTa’ala di Medan ingin menanyakan tentang masalah wanita kepada bapak/ ibu saya. menyukai seorang wanita bagaimana caranya, selama ini saya meminta kepada Allah melalui sholat tahajjud agar Allah memberi dia untuk saya dengan berdo’a agar hatinya bersatu kepada hati saya dan setelah selesai sholat saya kirimkan Al-fatihah agar dia diberi petunjuk oleh Allah, apakah yang saya lakukan itu boleh atau tidak. kalau tidak boleh bagaimana cara yang benar tetapi saya hanya ingin menjadi suaminya bukan menjdi pacarnya.

Wassalamu’alaikum warhamatullaahi wabarakatuh

Hormat Saya : A

Jawab:
Wa’alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam. Amma ba’du.

Kirim al-Fatihah? Kepada siapa? Nggak ada tuntutannya tahu. Oke, sekarang apakah Anda sudah bekerja sehingga Anda mampu menafkahi? Kalu belum, tutup buku dulu deh, puasa karena Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam hanya mengajak anak- nak muda yang sudah mampu menafkahi untuk menikah, sedangkan yang belum, beliau memintanya berpuasa.

Kalau Anda sudah mampu menafkahi maka datang saja ke walinya, lamar dia, saya ikut berdoa semoga sukses dan dia menjadi istri Anda.

Shalawat dan salam kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam .