1. Dikatakan kepada al-Hasan al-Bashri rahimahullah:"Sesungguhnya Fulan telah mengghibahmu (menggunjing)." Maka beliaupun memberikan hadiah kepada yang menggunjing beliau semangkuk ruthab (kurma segar), kemudian laki-laki itu datang dan berkata kepada beliau:’Aku telah menggunjingmu, tapi engkau malah memberi hadiah kepadaku?’ Maka al-Hasan berkata:’Engkau telah menghadiahiku, maka aku ingin membalasnya.’"(Al-‘Arba’uuna Haditsan fii al-Akhlaq hal 137-138)