Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Musibah akan selalu menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, anaknya dan hartanya, sampai ia menghadap Allah tanpa membawa sedikitpun dosa.

[HR. At-Tirmidzi, dalam kitab az-Zuhd, bab Maa jaa-a Fish shabri ‘alal Bala, 2399; Ahmad, 7799, 27216].