Definisi

Berasal dari kata الأضحية (al-Udlhiyah) dan الضحية (adl-Dlahiyyah) , artinya sebutan terhadap binatang yang disembelih seperti onta, sapi dan kambing pada hari an-Nahr (penyembelihan, tgl 10 Dzulhijjah) dan pada hari-hari Tasyriq (tgl 11,12, dan 13 Dzulhijjah) sebagai bentuk ibadah kepada Allah.