Pernah Bahlul melempar batu kepada seseorang sampai melukainya. Kemudian dia dihadapkan kepada penguasa, dan Bahlulpun ditanya : “Kenapa kamu lempar orang ini ?”

Bahlul menjawab : “Saya tidak melempar dia, tapi dia sendiri yang masuk daerah sasaran lempar saya !”