Suatu hari Juha sedang duduk-duduk sambil memakan hidangan segar yang disediakan, ia pun mengambil salah satu buah yang ada di hadapannya dan berusaha membukanya lalu tiba-tiba buah itu pun terlempar. Ia pun berkata, ‘Saya sangat heran, semuanya lari dari kematian, sampai buah-buahan.