Seorang pegawai berkata kepada bosnya:"Bukankah engkau menjanjikan aku kenaikan gaji?" Bos berkata:"Betul, akan tetapi bukankah dengan syarat, engkau tidak membuatku marah kan?" Pegawai berkata:"Apakh aku pernagh membuatmu marah?" Bos menjawab:"Engkau telah membuatku marah dengan permintaan kenaikan gajimu ini."(Ahlaa al-Ibtisamaat, Manshur bin Nashir al-‘Awaaji hal. 303)