C. Membunuh non Muslim di negeri Islam termasuk perbuatan maksiat terhadap Waliyyul Amri dan pembangkangan terhadapnya

Seperti diketahui bahwa Allah telah mewajibkan untuk menaati waliyyul Amri selama bukan di dalam berbuat maksiat dan melarang menentang dan membangkang terhadapnya. Allah Ta’ala berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan ulil amri di antara kamu.” (An-Nisâ’ : 59).

Dan berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam,

عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فيِ عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ

“Hendaklah kamu mendengar dan taat (loyal) baik di dalam masa sulitmu, masa mudah, masa bersemangat (fit), masa tidak suka (kurang bergairah) ataupun dalam mengalahkan ego kamu.”( Muslim: 1836)