Surat kabar ‘Times’ yang terbit di Inggeris mengingatkan ancaman besar yang tengah mengepung peninggalan-peninggalan bersejarah di Iraq, yang sebagiannya sudah berusia 17 abad. Surat kabar bertiras besar itu bertanya-tanya; akankah peninggalan-peninggalan itu selamat dari tangan ‘jahil’ pendudukan Amerika.?

Dalam laporannya, Ahad lalu, surat kabar itu menyebutkan, pasukan AS di Iraq telah menciptakan sejumlah alat untuk memberikan pencerahan kepada prajuritnya akan pentingnya peninggalan-peninggalan tersebut. Salah satunya, dengan mengirimkan ribuan kertas permainan, yang berisi gambar-gambar situs-situs bersejarah di Iraq itu. Dalam kertas itu juga dimuat peringatan agar tidak menggerak-gerakkan atau memindahkan salah satu pun dari peninggalan-peninggalan itu. Namun boleh saja untuk mengambil sebagian gambarnya.!

Surat kabar itu menyiratkan, salah satu dari kertas permainan itu, misalnya, berisi gambar puing-puing kota Madain, yang menjelaskan bahwa kota itu masih bertahan sekalipun sudah 17 abad usianya. Pertanyaan dalam kertas itu tertulis; wahai prajurit, apakah ia akan lolos dari tangan jahilmu.? Sementara kertas lainnya lebih terang-terangan lagi, berisi gambar monumen kemerdekaan Amerika, di atasnya ditulis pertanyaan ini; apa perasaan anda bila ia dicuri oleh seseorang atau dibakar dengan api.? Tentunya ada maksud besar di balik permainan itu, apa.? Hanya hari-hari yang akan datang lah yang akan menjelaskannya.!(almkhtsr/AS)