A.
1. Bagi orang yang ragu dalam beriman, hendaklah mohon perlindungan kepada Allah (HR. al-Bukhari 6/336 dengan Fat-hul Bari dan Muslim 1/120)

2. Berhenti dari keraguannya.( HR. al-Bukhari 6/336 dengan Fat-hul Bari dan Muslim 1/120)

B. Hendaklah mengatakan:

آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ

“Aku beriman kepada Allah dan kebenaran para rasul yang diutus oleh-Nya.” ( HR. Muslim 1/119-120)

C. Hendaklah membaca firman Allah Ta’ala:

“Dia-lah yang Awal (Allah telah ada sebelum segala sesuatu ada), yang Akhir (Di saat segala sesuatu telah hancur, Allah masih tetap kekal), yang Zhahir (Dia-lah yang nyata, sebab banyak bukti yang menyatakan adanya Allah), yang Batin (tidak ada sesuatu yang bisa menghalangiNya. Allah lebih dekat kepada hambaNya daripada mereka pada dirinya). Dia-lah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu.” ( HR. Abu Dawud 4/329. Menurut pendapat al-Albani, hadits di atas adalah hasan dalam Shahih Abu Dawud 3/962)