Seorang lelaki yang sedang berdiri menunggu kereta api, tiba-tiba ditanya oleh seseorang.

A : Maaf, Mas! Boleh saya bertanya satu pertanyaan?

B : Tentu saja boleh. Silakan!

A : Kalau kereta berjalan dengan kecepatan 50 km/jam, maka berapakah umurku?

B : 40 tahun.

A : Bagaimana Anda bisa mengetahuinya?

B : Mudah saja. Saya punya Saudara yang setengah gila, usianya 20 tahun.