بَدْرِي : Julukan bagi shahabat yang mengikuti perang badar, dinisbatkan kepada bulan purnama