Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kepada setiap orang yang rindu untuk menjadi salah satu penghuni surga, berbahagia dengan para bidadari nan elok, dan memperoleh kemuliaan dengan melihat Allah Yang Maha Pengasih. Kepada orang yang merindukan negeri kedamaian, dan surga dagangan-Nya, yang disediakan oleh Allah subhanahu wata’ala untuk hamba-hamba-Nya yang berbuat kebaikan, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas dalam hati seorang manusia.

Sebuah negeri yang diciptakan oleh Allah subhanahu wata’ala dengan tangan-Nya sebagai tempat tinggal bagi para kekasih Allah dan orang-orang yang mencintai-Nya, Dia penuhi surga itu dengan rahmat dan kemurahan-Nya. Di dalamnya terdapat apa saja yang membuat jiwa tertarik, yang membuat mata menjadi sejuk sedangkan anda semua di dalamnya dalam keaaan kekal abadi. Terbersit pada wajah-wajah penghuninya pandangan yang penuh nikmat, beruntunglah dengan Surga Firdaus sebagai tempat menetap, di dalamnya tercapai segala keinginan dan segala tujuan.

Tanahnya adalah misik dan za’faran, atapnya adalah Arsy Ar-Rahman, batu batanya bertahtakan mutiara dan ratna manikam, bangunannya adalah emas dan perak, makanan penduduknya adalah buah-buahan apa saja yang mereka pilih, daging burung yang sangat mereka sukai. Pakaian mereka adalah sutera, sisir mereka terbuat dari emas, keringat mereka adalah misik, karpet-karpet mereka bagian dalamnya terbuat dari sutera halus, gelas mereka adalah dari emas dan perak. Wajah-wajah mereka ibarat rembulan, sedangkan mereka rata-rata berumur tiga puluh tiga tahun. Istri-istri mereka adalah para bidadari, yang jika muncul di dunia ini, maka cahaya mereka akan mengalahkan cahaya matahari, aromanya akan menebar di penjuru bumi, sedangkan kerudung yang dikena-kan di kepalanya adalah lebih baik daripada dunia seisinya.

Dan nikmat yang paling besar yang diberikan kepada penghuni surga adalah ketika Allah al-Jabbar menyingkap tabir diri-Nya, maka mereka akan mendapat kemuliaan luar biasa untuk memandang wajah-Nya Yang Mulia tiada tara.

Penduduk Surga yang Paling Rendah Kedudukannya
Dari Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam beliau bersabda, “Musa ‘alaihi wasallam bertanya kepada Rabbnya, “Bagaimanakah orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga?” Maka Allah Ta’ala berfirman, “Dia adalah seseorang yang datang (ke surga) setelah seluruh penghuni surga dimasukkan ke dalamnya. Maka dikatakan kepada orang tersebut, “Masuklah kamu ke dalam surga! Maka dia menjawab, “Wahai Rabb, bagaimana aku masuk, sedangkan setiap orang sudah menempati tempatnya masing-masing, dan mereka telah mengambil bagian mereka.” Lalu dikatakan kepada orang itu, “Apakah engkau ridha mendapatkan semisal sebuah kerajaan seorang raja dari raja-raja di dunia?” Maka dia mejawab, “Aku rela wahai Rabb.” Maka Allah Ta’ala berfirman, “Untukmu yang demikian itu, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya dan yang semisalnya. Maka pada kali ke limanya orang tersebut berkata, “Aku ridha wahai Rabb.” Maka Allah l berfirman, “Ini semua untukmu dan bahkan sepuluh kali lipatnya, dan bagimu apa saja yang kamu inginkan dan kamu senangi.” Maka orang tersebut berkata, “Aku telah ridha.”(HR. Muslim)

Jalan Masuk Surga

 • Menjaga rukun-rukun Islam.
 • Berbuat jujur.
 • Infaq di jalan Allah.
 • Menyebarkan Salam.
 • Membangun masjid.
 • Menyambung silaturrahim.
 • Memelihara anak yatim.
 • Berakhlaq mulia.
 • Menjaga shalat Shubuh dan shalat Ashar.
 • Menjaga shalat sunnah Rawatib.
 • Pergi ke masjid.
 • Menyingkirkan gangguan di jalanan.
 • Menjenguk orang yang sakit.
 • Menahan amarah.
 • Memaafkan dan lapang dada kepada seluruh manusia.
 • Menunaikan amanat dan janji.
 • Memelihara lisan dan kemaluan.
 • Membaca ayat kursi setiap selesai shalat fardhu.
 • Membaca surat al-Ikhlas.
 • Melaksanakan shalat malam.
 • Membersihkan hati dari sikap dendam dan dengki.
 • Ketaatan wanita kepada suaminya.

Wahai Saudaraku…!
Inilah surga yang ditawarkan oleh Allah subhanahu wata’ala dengan harga yang murah, sedangkan kalian masih dalam waktu yang memungkinkan untuk meraihnya. Maka jangan halangi dirimu untuk berjumpa dengan Allah Yang Maha Pengasih, menjadi penduduk surga dan mendapatkan bidadari nan jelita, kekal di dalam surga, yang dise-diakan bagi orang yang bertaqwa, jujur, dan beriman.
Allah subhanahu wata’ala berfirman, artinya, “Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi (Rabb) Yang Maha Berkuasa.” (QS. al-Qamar: 54-55)

Ya Allah..!! kami memohon surga kepada-Mu dan segala yang dapat mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad shallallahu’alaihi wasallam, kepada keluarga, dan seluruh sahabatnya.

Syaikh Ied al-Anziy