Sufyan ats-Tsauri berkata, “Dulu, ada ungkapan yang menyatakan : “Tahapan pertama ilmu adalah diam. Kedua, mendengarkan dan menghafalkan. Ketiga, mengamalkan. Keempat, menyebarluaskan dan mengajarkan.”