TANYA:
Bolehkah seorang wanita muslimah memakai pakaian yang ketat atau pakaian berwarna putih?

JAWAB:
Seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan menampakkan diri di hadapan kaum laki-laki lain yang bukan mahramnya atau berjalan di jalan raya atau di pasar-pasar dengan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya dan memalingkan mata orang yang melihatnya. Karena hal itu tidak ubahnya seperti telanjang, menimbulkan fitnah serta mengundang terjadinya kejahatan yang tidak diinginkan. Juga tidak diperbolehkan baginya memakai pakaian berwarna putih, sekiranya pakaian warna putih di negerinya merupakan pakaian khusus kaum laki-laki (di negeri kita ini pakaian putih bukan menjadi kekhususan pakaian laki-laki saja seperti halnya di Arab Saudi, misalnya-red), karena hal itu dikategorikan sebagai perbuatan menyerupai kaum laki-laki, sedang Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki.

(SUMBER: Lajnah ad-Daimah, Fatawa al-Mar’ah, hal. 165. LIHAT, FATWA-FATWA TERKINI, PENERBIT DARUL HAQ)