Seorang pemilik restoran berkata kepada pegawainya: “Apa yang terjadi pada lelaki yang duduk di pojokan itu, dia hampir-hampir tidak bergerak?”

Si pegawai menjawab: “Aku tadi memberinya bon tagihan makan.”