Hasan al-Bashri rahimahulullah berkata: “Hakikat dari akhlak yang baik adalah berbuat kebaikan, menyingkirkan gangguan, dan berwajah ceria.”