Sa’id bin al-Musayyib rahimahullah berkata:”Sungguh aku berkurban dengan menyembelih kambing lebih aku sukai daripada aku bersedekah dengan seratus dirham.” (diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf 4/388)