Seorang pegawai berkata kepada temannya: Bagaimana pendapatmu jika kamu mengambil cuti selama satu bulan, dan aku mengambil cuti selama satu bulan juga, lalu kita pergi ke Makkah dua bulan.