44Al- Hasan rahimahullah berkata: “Empat perkara yang mana jika terkumpul pada seseorang, sungguh ia adalah seorang yang sempurna, dan barangsiapa yang mempunyai salah satu darinya, maka dia adalah seorang yang baik di antara kaumnya: Yaitu agama yang menuntunnya (kepada kebaikan -red); akal yang mencegahnya (dari kejelekan), dan keturunan yang membentenginya (dari kehinaan), dan rasa malu yang mengendalikannya (dari kekejian)”. [ al-Adab asy-Syar’iyah, 2/219]