takwa‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz rahimahullah berkata:” Takwa bukanlah puasa di siang hari dan shalat di malam hari, serta menggabungkan antara keduanya. Akan tetapi takwa kepada Allah adalah meninggalkan apa yang Allah haramkan dan menunaikan apa yang Allah wajibkan.