Seorang majikan berkata kepada seorang juru masaknya yang baru bekerja: “Sesungguhnya engkau seseorang yang jujur dan berpengalaman, dan engkau telah bekerja di beberapa rumah makan mewah, namun apakah engkau mempunyai ijazah atau bukti tenteng hal tersebut?”

Juru masak menjawab: “Maaf bu, aku tidak memilikinya, akan tetapi aku mempunyai beberapa gelas, sendok, dan pisau yang terdapat padanya tanda dan nama-nama tempat yang aku pernah bekerja padanya.”