seperRasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika pertengahan malam atau sepertiga malam telah berlalu, Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia dan berfirman, 'Adakah orang yang meminta hingga diberi, adakah orang yang berdo'a hingga dikabulkan, dan adakah orang yang memohon ampun hingga dosanya diampuni.' Demikian itu terjadi hingga waktu Shubuh datang." (HR. Muslim,Kitab : Shalatnya musafir dan penjelasan tentang qashar,Bab : Anjuran doa dan dzikir di akhir malam serta pengijabahan di dalamnya,No. Hadist : 1263)