Seorang sipir penjara berkata kepada seorang tahanan: “Maafkan kami pak! Kami keliru, kami telah memenjarakan anda seminggu lebih lama dibandingkan masa hukuman anda.”

Sang tahanan menjawab: “Kurangi saja dari masa tahananku yang akan datang.”