Dari al-Fudhail bin ‘Iyadh rahimahullah berkata:”Aku telah bertemu manusia-manusia terbaik, mereka semua adalah Ashaabus Sunnah (Ahli Sunnah), dan mereka melarang dari Ashaabul Bida (Ahli Bid’ah)’.” (Syarh Ushul I’tiqad Ahlus Sunnah:  1/138)