sjRasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk dan kegembiraan musuh.” (HR. Bukhari, Kitab : Qadar, Bab : Berlindung kepada Allah dari kesusahan yang menyengsarakan dan takdir yang buruk, No. Hadist : 6126)