1. Al-ihsan yaqtha’u al-lisan, kebaikan itu mendiamkan lidah. hikmah ali bin abi thalib
 2. Man adzuba lisanuh katsura ikhwanuh, barangsiapa lembut kata-katanya maka teman-temannya banyak.
 3. Man qalla shidquhu qalla shadiquhu, barangsiapa jujurnya sedikit, sedikit pula kawannya.
 4. Man thalaba ma la ya’nih fatahu ma ya’nih, barangsiapa mencari apa yang tidak penting, dia kehilangan apa yang penting.
 5. Shahib al-akhyar ta’man al-asyrar, berkawanlah dengan orang-orang baik agar kamu terjaga dari orang-orang jahat.
 6. Jalis al-khair ghanimah, teman yang baik adalah harta rampasan perang.
 7. Berkawan dengan orang dungu adalah kekurangan di dunia dan penyesalam di akhirat.
 8. Cukuplah sebagai pendidikmu apa yang kamu benci untuk orang lain.
 9. La tanzhur ila man qala wa unzhur ila ma qala, jangan melihat siapa yang berkata, tetapi lihatlah apa yang dikatakan.
 10. Khairun nas man yanfa’un nas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia.
 11. Seseorang tersembunyi di bawah lidahnya.
 12. Lidah adalah timbangan, kebodohan membuatnya ringan dan akal pikiran membuatnya berat.
 13. Akhuka man wasaka fi asy-syiddah. Saudaraku adalah orang yang menghiburmu saat kesusahan.
 14. Qimatu kulli imri`in ma yuhsinuhu, nilai setiap orang adalah kemampuannya.
 15. Ihdzar shaulah al-karim idza ja’a wa shaulah al-la`im idza syabi’a, waspadailah ulah orang mulia bila dia lapar dan ulah orang rendah bila dia kenyang. Wallahu a’lam.