Diriwayatkan dari Muhammad bin Ghalib, dia berkata: Ibrahim bin Adham menulis surat kepada Sufyan ats-Tsauri (dia berkata di dalam suratnya -red):

“Barangsiapa yang mengetahui apa yang dia kehendaki maka dia akan menganggap remeh apa yang ia korbankan (untuk mendapatkan)nya; barangsiapa yang mengumbar pandangannya maka akan lama penyesalannya; barangsiapa yang panjang angan-angannya maka akan buruk amal perbuatannya; dan barangsiapa yang mengumbar lisannya maka ia membunuh dirinya.”